کاشی مساجد

ساخت تمامی کاشیهای مورد نیاز در کاشیکاری و پروژه های تزییناتی مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی

جهت مشاهده گالری کامل نمونه ها روی تصاویر کلیک کنید

 

محراب

کاشیکاری محراب مساجد

کتیبه های قرآنی

کاشیکاری کتیبه های قرانی مساجد

گنبد و مناره

کاشیکاری گنبد و گلدسته مساجد

سردرب

کاشیکاری سردرب مساجد

مقرنس و رسمی بندی

کاشیکاری مقرنس و رسمی بندی مساجد

جهت مشاهده گالری کامل نمونه ها روی تصاویر کلیک کنید

 

محراب    کتیبه های قرآنی    گنبد و مناره    سردرب    مقرنس و رسمی بندی