کاشی هفت رنگ ساختمانی

طراحی و ساخت انواع کاشی های هفت رنگ ساختمانی در اندازه و طرح سفازشی

جهت مشاهده گالری کامل نمونه ها روی تصاویر کلیک کنید

طرح سنتی

کاشی هفت رنگ طرح سنتی

طرح مدرن

کاشی هفت رنگ طرح مدرن

طرح هندسی

کاشی هفت رنگ طرح هندسی

طرح ترکی

کاشی هفت رنگ طرح ترکی

طرح مراکشی

کاشی هفت رنگ طرح مراکشی

طرح مکزیکی

کاشی هفت رنگ طرح مکزیکی

جهت مشاهده گالری کامل نمونه ها روی تصاویر کلیک کنید